فرم‌ها و فرایندهای کنسولی

بخش کنسولی مرکز امور دانشجویان بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی انواع خدمات کنسولی به شرح ذیل را برای دانشجویان ارائه می‌کند.

* فایل آموزش مدارک لازم و نحوه اقدام برای ارائه درخواست‌های کنسولی (کلیک کنید)

1. صدور پروانه اقامت (جهت دریافت فرم کلیک کنید)

2. تمدید (تجدید) پروانه اقامت (جهت دریافت فرم کلیک کنید)

3. خروج و مراجعت (جهت دریافت فرم کلیک کنید)

4. خروج قطعی (جهت دریافت فرم کلیک کنید)

نکته 1: دانشجویان توجه نمایند دریافت خروج قطعی فقط برای دانشجویانی می‌باشد که فارغ التحصیل شده و ارتباط تحصیلی آنها با دانشگاه قطع شده است.

نکته 2: فرم خروج و مراجعت و خروج قطعی یکسان هستند. به حسب نیاز دانشجو باید در قسمت مشخص فرم، معلوم کند که قصد بازگشت به ایران اسلامی را دارد یا نه!؟

 

اطلاعیه مهم : کلیه دانشجویان خارجی دانشگاه، مطابق قوانین و مقررات جاری، برای انجام امور کنسولی خود می‌بایست مطابق با زمان‌بندی زیر، مدارک خود را به مرکز امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه ارائه نمایند. بدیهی است بدلیل تاکید جدی مسئولین سازمان امور دانشجویان مبنی بر رعایت زمان‌بندی اعلام شده جهت رعایت نظم و ترتیب در فرایندها و مدنظر بودن اقدامات فنی و پلیسی در این بازه زمانی، اقدامی خارج از ضوابط مذکور انجام نخواهد گرفت.